Blog

Onterecht negatief imago van belangengroepen in de politiek

Bedrijfsassociaties, beroepsorganisaties, vakbonden en ngo’s: al deze belangengroepen proberen de politieke besluitvorming in ons land te beïnvloeden en de belangen van hun achterban te vrijwaren. Hoewel in een democratie het beleid vooral een reflectie zou moeten zijn van de wensen en bezorgheden van burgers, kunnen belangengroepen de democratische besluitvorming verstoren. Met mijn onderzoek nuanceer ik… Continue reading Onterecht negatief imago van belangengroepen in de politiek

Subsidiebeleid heeft sturende werking op politieke activiteiten Belgisch middenveld

Ondanks recente berichtgevingen over het dichtdraaien van de subsidiekraan door de verschillende overheden, behoren Belgische middenveldorganisaties nog steeds tot de meest gesubsidieerde organisaties in Europa. Verzuchting blijven de vele regels, procedures en voorwaarden gekoppeld aan deze subsidies. Er zijn vele toekennings-, aanwendings- en evaluatiecriteria, die mogelijks een sturend effect op het functioneren en de politieke… Continue reading Subsidiebeleid heeft sturende werking op politieke activiteiten Belgisch middenveld